Gestionet acude al XV Encuentro Internacional Virtual Educa en Perú

11/06/2014
Gestionet

Hemos viajado hasta Perú para asistir al XV Encuentro Internacional Virtual Educa, una serie de foros que permiten plantear propuestas y compartir proyectos a responsables institucionales y expertos en el ámbito de la innovación aplicada a la educación y la formación. Los Encuentros regionales y nacionales, especializados en temáticas concretas, convergen en el Encuentro internacional anual, que este año se prolongará del 9 al 13 de junio.

El Encuentro internacional anual se estructura en ocho ejes temáticos generales, y varios ejes específicos para cada edición, que incluyen una sesión plenaria, seminarios, presentación de ponencias y talleres. El Encuentro tiene asociado un espacio virtual en el que se debaten los temas de análisis propuestos y en el que se presentan las ponencias aceptadas cuyos autores no pueden desplazarse para participar presencialmente en el Encuentro. El espacio virtual está coordinado por la Universidad «Marta Abreu», Las Villas (Cuba).

Las sesiones plenarias y los seminarios se organizan en colaboración con los responsables nacionales de Virtual Educa y una serie de instituciones que tradicionalmente se hacen cargo de los mismos. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara Virtual (México) programa anualmente un seminario sobre entornos virtuales de aprendizaje (SAMBEO), ya en su décima edición; el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia con sede en Loja (Ecuador), realiza un seminario sobre la calidad en la Educación Superior a Distancia; la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), organizan un seminario sobre la innovación en la Educación Superior; etc.

En las sesiones de presentación de ponencias se programan las comunicaciones seleccionadas por un comité de evaluación de expertos internacionales, que coordina el Dr. Fernando Gamboa Rodríguez, UNAM (México).

Virtual Educa

Un aspecto fundamental del Encuentro es la coordinación nacional, con el Ministerio de Educación del país en el que se realiza y otras agencias gubernamentales vinculadas a esta temática, ya que es objetivo primordial del Encuentro presentar todas las iniciativas y proyectos innovadores que se realizan en el país. En el caso de Perú 2014, el Ministerio de Educación (MINEDU) coorganiza el Encuentro, con el Ministerio de Cultura.

 

Peru-ra joan gara Virtual Educa Topaketa Internazionalaren XV. ediziora joateko, hezkuntza eta heziketara aplikatutako berrikuntza arloko erakunde-arduradun eta adituei proposamenak aurkeztu eta proiektuak partekatzeko aukera ematen duen eztabaida-lekua da. Tokiko zein eskualdeko topaketak, gai zehatzetan espezializatuta daudenak, urtean behin egiten den Nazioarteko Topaketan bat egiten dute, aurten topaketa hori ekainaren 9tik 13ra luzatuko delarik.

Urtean behin egiten den Topaketa internazionala, zortzi gai ardatzetan eta edizio bakoitzerako sortzen diren zenbait ardatz zehatzetan egituratzen da, osoko bilkura bat, mintegiak eta hitzaldi zein tailerren aurkezpena barneratzen dutelarik. Topaketak gune birtual bat lotuta dauka, non proposatu diren analisirako gaiak eztabaidatu eta bertaratu ezin izan diren hizlarien hitzaldiak aurkezten diren. Gune birtuala “Marta Abreu” Unibertsitateak (Cuba) koordinatzen du.

 

Osoko bilkurak eta mintegiak Virtual Educa-ko tokiko arduradunekin eta zenbait erakundeen laguntzarekin antolatzen dira. Adibidez, Guadalajara Virtual-eko Unibertsitateak (Mexiko) ikasketarako ingurune birtualei buruzko mintegia (SAMBEO) programatzen du urtero. Kalitatezko Urrutiko Goi mailako hizkuntzako Hego Amerikako eta Karibeko Institutuak, egoitza Lojan (Ekuador) duena, Urrutiko Goi mailako hizkuntzari buruzko mintegi bat burutzen du. Eta Kataluniako Oberta Unibertsitateak (UOC), berriz, Goi mailako hizkuntzan ematen den berrikuntzari buruzko mintegi bat antolatu du Mexikoko Unibertsitate Nazional eta Autonomoarekin batera (UNAM).

Hitzaldien aurkezpenetan, nazioarteko adituek osatzen duten ebaluaketa batzordeak aukeratutako komunikazioak programatzen dira. Batzorde hori, Fernando Gamboa Rodríguez doktoreak, UNAM (Mexiko),  koordinatzen du.

Virtual Educa

Herriko Hezkuntza Ministerioarekin eta gai honen inguruan lan egiten duten beste gobernu-agentziekin burutzen den koordinazio nazionala, topaketaren funtsezko alde bat da. Topaketaren helburu nagusia herrialdean gauzatzen diren ekimen eta proiektu berritzaile guztiak aurkeztea baita. Peru 2014-ren kasuan,  Hezkuntza Ministerioa (MINEDU) da Topaketa antolatzen duena Kultur Ministerioarekin batera.

 

 ¿Quieres una propuesta 100% personalizada?

0 comentarios